Charakterystyka zakladania działalnosci gospodarczej

Dla wielu ludzi, którzy nie boją się ryzyka i pokonywania trudności- założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansą nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie swoich potrzeb. Przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy nie należy ulegać potocznym opiniom, że przy jej prowadzeniu wystarczy tylko mieć szczęście. Na pewno sprzyja ono odnoszeniu sukcesów, ale ważniejsze jest posiadanie odpowiednich wiadomości i umiejętności z dziedziny, w której chcemy działać na rynku oraz z zakresu organizacji, prawa i marketingu, gdyż z tymi problemami początkujący przedsiębiorca będzie musiał się zetknąć już od momentu podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy.

Dla wielu ludzi, którzy nie boją się ryzyka i pokonywania trudności- założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansą nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie swoich potrzeb. Przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy nie należy ulegać potocznym opiniom, że przy jej prowadzeniu wystarczy tylko mieć szczęście. Na pewno sprzyja ono odnoszeniu sukcesów, ale ważniejsze jest posiadanie odpowiednich wiadomości i umiejętności z dziedziny, w której chcemy działać na rynku oraz z zakresu organizacji, prawa i marketingu, gdyż z tymi problemami początkujący przedsiębiorca będzie musiał się zetknąć już od momentu podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Nie wszystkie z tych wiadomości i umiejętności można wynieść ze szkoły- przepisy związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych zmieniają się bardzo szybko. W celu zdobycia czy pogłębienia wiedzy niezbędne jest studiowanie literatury, uczestnictwo w kursach organizowanych dla osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, a przede wszystkim studiowanie zmieniających się przepisów, czyli systematyczne śledzenie aktów prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak nie zbędne jest korzystanie z usług specjalistów ( np. w zakresie marketingu, podatków, prowadzenia rachunkowości czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Podstawą sukcesu w prowadzeniu własnej firmy jest posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych, dzięki którym możemy sprzedawać określone produkty, czyli towary i usługi.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych albo z podejmowaniem przez przedsiębiorcę pewnych decyzji, albo też z załatwieniem pewnych formalności. Następuje to w kilku umownie wyodrębnionych etapach:

  1. Znalezienie pomysłu na przedsiębiorstwo.
  2. Pozyskanie kapitału przeznaczonego na rozpoczęcie działalności.
  3. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa i jego rejestracja.
  4. Zamówienie pieczęci firmowej.
  5. Uzyskanie numeru statystycznego REGON.
  6. Wyszukanie banku i założenie rachunku bankowego.
  7. Wypełnienie obowiązków związanych z podatkami.
  8. Spełnienie obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym.
  9. Wypełnienie obowiązków związanych z zatrudnieniem ewentualnych pracowników.