"Udowodnij, że Dziady część II to utwór, który porusza problem winy i kary."

Temat: “Udowodnij, że Dziady część II to utwór, który porusza problem winy i kary.” Teza: Utwór “Dziady część II” porusza problem winy i kary. Tematem rozprawki jest stwierdzenie, iż utwór "Dziady część II" porusza problem winy i kary. Zgadzam się z tezą zawartą w temacie, iż utwór ten porusza problem winy i kary. Na potwierdzenie owej tezy, posłużą mi następujące argumenty: brak cierpienia przez dzieci, bawienie się czyimiś uczuciami przez Zosię oraz krzywdzenie innych przez Widmo.

Temat: “Udowodnij, że Dziady część II to utwór, który porusza problem winy i kary.”

Teza: Utwór “Dziady część II” porusza problem winy i kary.

  Tematem rozprawki jest stwierdzenie, iż utwór "Dziady część II" porusza problem winy i kary. Zgadzam się z tezą zawartą w temacie, iż utwór ten porusza problem winy i kary. Na potwierdzenie owej tezy, posłużą mi następujące argumenty: brak cierpienia przez dzieci, bawienie się czyimiś uczuciami przez Zosię oraz krzywdzenie innych przez Widmo.

   Pierwszym argumentem jest brak cierpienia przez dzieci. Józio i Rózia zmarli zbyt wcześnie, aby poznać to uczucie. Dawniej uważano, że im ktoś bardziej cierpi za życia, potem otrzyma nagrodę w niebie. Jeżeli wcale nie cierpiał (tak jak Józio i Rózia), to nie zasłużył na szczęście pośmierci. Winą dzieci było to, że nie doznały cierpienia. natomiast karą dla nich było bezcelowe błąkanie się po świecie.

   Następny argument to bawienie sie czyimiś uczuciami przez Zosię. Nie można żyć, krzywdząc innych. Zosia nigdy nikogo nie kochała. Rozkochiwała w sobie chłopców poczym bezkarnie ich zostawiała. Była obojętna na to, co wokół niej sie działo. Od czasu śmierci samotnie się błąkała. Pragnie być kochana, chciałaby poczuć więź z człowiekiem, lecz wiatr niesie ją z miejsca na miejsce.

    Ostatni argument to krzywdzenie innych ludzi przez Widmo złego pana. Nigdy nie uczynił niczego dobrego. Okrutnie karał niewinnych ludzi. Dla złego pana nie ma już ratunku. Jest skazany na wieczną mękę: ból, pragnienie i zimno.

    Podsumowując, uważam iż udało mi się przekonać do słuszności stwierdzenia, iż utwór "Dziady część II" porusza problem winy i kary. Cytat " Kto nie dozna goryczy ni razy, / Ten nie dozna goryczy w niebie" świadczy o tym, że jeśli ktoś nie zazna za życia choć odrobiny cierpienia, nie może po śmierci cieszyć się szczęściem w niebie. Utwór mówi również o tym, że jeśli czyniło się zło i bawiło sie czyimiś uczuciami, nie może liczyć na ludzką pomoc.