Biblia

Biblia jest to Zbiór ksiąg judaizmu i chrześcijaństwa. Biblia składa się ze starego i nowego testamentu. Została ona napisana w trzech jezykach: Hebrajskim, Greckim, Aramejskim. Stary testament składa się z 46 ksiąg. Pięć pierwszych ksiąg Starego testamentu nosi nazwe “Pięcioksięgu” lub “Praw Mojżesza” Są to: -" Ksiega rodzaju" -“Ksiega Wyjścia”, -“Ksiega Kapłańska” -“Księga Liczb”, -“Księga Powtórzonego Prawa.” Strary testament zawiera m. in. dzieje przymierza z ludzmi, dzieje Noego, Abrahama, Mojżesza. Nowy testament składa się z 27 ksiąg.

Biblia jest to Zbiór ksiąg judaizmu i chrześcijaństwa. Biblia składa się ze starego i nowego testamentu. Została ona napisana w trzech jezykach: Hebrajskim, Greckim, Aramejskim. Stary testament składa się z 46 ksiąg. Pięć pierwszych ksiąg Starego testamentu nosi nazwe “Pięcioksięgu” lub “Praw Mojżesza” Są to: -" Ksiega rodzaju" -“Ksiega Wyjścia”, -“Ksiega Kapłańska” -“Księga Liczb”, -“Księga Powtórzonego Prawa.” Strary testament zawiera m. in. dzieje przymierza z ludzmi, dzieje Noego, Abrahama, Mojżesza. Nowy testament składa się z 27 ksiąg. Sklada się On z: Ewangeli. jest ich 4 (Mateusza, Jana Marka Łukasza) Listów Apostolskich (21 lstów) Dzieje Apostolskie Apokalipsa św. Jana