Odpowiedzi do tekstu "Gorzki Krasicki”

Ad 1. Namiętności Krasickiego: słabość do czekolady kolekcjonowanie wszystkiego np. krzesła angielskie, portrety, medaliony ,porcelana, stare druki i sztychy Ad 2. Krasicki był smakoszem różnych gatunków czekolady. Lubił tą wyprodukowaną w rzymskiej lub warszawskiej fabryce oraz z wanilią lub bez produkowaną przez jezuitów. Drugą namiętnością, której autor uległ najdłużej było kolekcjonowanie sztychów z różnych stron świata. Ad 3. Głównym powodem dla którego Krasicki z takim zapałem kolekcjonował była samotność. Najbardziej dokuczała mu wtedy kiedy nie mogli odwiedzać go przyjaciele.

Ad 1.
Namiętności Krasickiego:

  • słabość do czekolady
  • kolekcjonowanie wszystkiego np. krzesła angielskie, portrety, medaliony ,porcelana, stare druki i sztychy

Ad 2.
Krasicki był smakoszem różnych gatunków czekolady. Lubił tą wyprodukowaną w rzymskiej lub warszawskiej fabryce oraz z wanilią lub bez produkowaną przez jezuitów.

Drugą namiętnością, której autor uległ najdłużej było kolekcjonowanie sztychów z różnych stron świata.

Ad 3.
Głównym powodem dla którego Krasicki z takim zapałem kolekcjonował była samotność. Najbardziej dokuczała mu wtedy kiedy nie mogli odwiedzać go przyjaciele. Ciężkie warunki jakie panowały na Warmii nie pozwalały Krasickiemu opuszczać domu. Najbardziej przykry był okres jesieni kiedy tych samotnych dni było najwięcej.

Ad 4.
Wspólne wątki:

  • kompozycyjne - tworzenie przez autora literackiego portretu bohatera
  • treściowy - ukazywanie osobowości Krasickiego motyw uśmiechu, ironii, żartu

Ad 5.
Krasicki był stoikiem ponieważ dbał o rozwój intelektualny. Gromadził sztychy, a także książki. Był również epikurejczykiem ponieważ ulegał przyjemnościom. Bardzo cenił przyjaźń. Lubił żartować i dobrze się bawić.

Ad 6.
XBW jest dowcipny jednak kryje w sobie tajemnicę. Ma dystans wobec otaczającego go świata i siebie o zabarwieniu ironicznym. Ceni elegancję i wytworne maniery.

Ad 7.
akapit 6 - wyliczone są etapy kariery XBW do 31-ego roku życia. Podkreślony jest okres czasu w jakim ta kariera przebiegała. akapit 7 - zaznaczone są negatywne elementy, które miały wpływ na przebieg kariery Krasickiego (wpływ historii I rozbiór Polski) akapit 8 - przedstawia największe osiągnięcie w życiu XBW-zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim

Ad 8.
a) 1751-1754
b) 1756
c) 1765 przewodniczący Trybunału Koronnego i redaktor czasopisma “Monitor”
d) 1766
e) 1772
f) Krasicki arcybiskupem gnieźnieńskim

Ad 9.
Konferencja Barska 1768-1772 i Początek Wielkiej Rewolucji.

Ad 10.
Ambitny - spełnienie jego ambitnych celów następuje w niekorzystnych dla Polski okolicznościach historycznych. Ironiczny wobec współczesnej historii.

Ad 11.
Operowanie sprzecznościami, paralelizmy i antytezy w składni, sarkazmy i ironia aforyzmy i paradoksy.

Ad 12.
Powtórzenia: “Krasick “, “Jak to Krasicki”.
Metafory: “Krasicki najzimniejszy i najbardziej gorzki.”

Ad 13.
Rola powtórzeń - akcentują osobę bohatera eseju.
Metafora - ukazuj bohatera za pozorami uśmiechu, intelektualizmu i przenikliwości.