Inflacja w gospodarce

Co to jest: inflacja, hiperinflacja? Inflacja- to wzrost przeciętnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce . Powoduje ona spadek wartości pieniądza. Hiperinflacja- wzrost ogólnego poziomu cen o kilkaset procent w ciągu roku. Na czym polega: recesja, deflacja? Recesja- zjawisko ekonomiczne polegające na obniżeniu poziomu aktywności gospodarczej w danym państwie Deflacja- przejawia się stałym spadkiem cen (jest to zjawisko odwrotne do inflacji) Przyczyny inflacji? -zwiększona ilość pieniędzy na rynku -nadmierny popyt(inflacja popytowa) -zwiększone koszty czynników produkcji np.

Co to jest: inflacja, hiperinflacja? Inflacja- to wzrost przeciętnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce . Powoduje ona spadek wartości pieniądza. Hiperinflacja- wzrost ogólnego poziomu cen o kilkaset procent w ciągu roku. Na czym polega: recesja, deflacja? Recesja- zjawisko ekonomiczne polegające na obniżeniu poziomu aktywności gospodarczej w danym państwie Deflacja- przejawia się stałym spadkiem cen (jest to zjawisko odwrotne do inflacji) Przyczyny inflacji? -zwiększona ilość pieniędzy na rynku -nadmierny popyt(inflacja popytowa) -zwiększone koszty czynników produkcji np.; wzrost płac (inflacja kosztowa) Jakie mamy inflacje? Popytowa i kosztowa Opisz wpływ inflacji i deflacji na gospodarkę? Wysoka inflacja wywołuje spadek wartości pieniądza, brak skłonności do oszczędzania, oraz chęć nagłego pozbywania się posiadanej gotówki. Niestabilna inflacja powoduje zwiększenie ryzyka na rynku. Gdy sytuacja staje się niestabilna, to przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami i nie zatrudniają nowych pracowników, czyli w skrócie inflacja prowadzi do spadku płac realnych. Deflacja gdy ceny towarów spadają, przedsiębiorstwom nie opłaca się produkować, zwalniają pracowników, i w ten sposób rośnie bezrobocie. Jacy są pogromcy inflacji w Polsce? Władysław Grabski- premier i minister skarbu w roku 1920 oraz w latach 1923- 1925 Leszek Balcerowicz- wicepremier i minister finansów w latach 1989- 1991