Wietrzenia- skrócona charakterystyka

Wietrzenie czyli przemiany fizyczne i chemiczne, którym podlega skała wystawiona na działanie promieniowania słonecznego, zmian temperatury powietrza, na działalność wody, a także roślin i zwierząt. W. Fizyczne- prowadzące do kruszenia i rozpadu skał. W. mrozowe-zamarzanie wody w szczelinach skał, lód który powstaje wyniku zamarzania wody, zwiększa objętość o około9%. Jeśli proces ten zachodzi wielokrotnie doprowadza do powiększania szczelin i rozsadzania skał, w wyniku czego powstają bloki skalne. Łuszcze- się czyli oddzielanie się jej płatów zewnętrznych, różnice w nagrzaniu się zewnątrz i głębiej położnych warstw.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Wietrzenie czyli przemiany fizyczne i chemiczne, którym podlega skała wystawiona na działanie promieniowania słonecznego, zmian temperatury powietrza, na działalność wody, a także roślin i zwierząt. W. Fizyczne- prowadzące do kruszenia i rozpadu skał. W. mrozowe-zamarzanie wody w szczelinach skał, lód który powstaje wyniku zamarzania wody, zwiększa objętość o około9%. Jeśli proces ten zachodzi wielokrotnie doprowadza do powiększania szczelin i rozsadzania skał, w wyniku czego powstają bloki skalne. Łuszcze- się czyli oddzielanie się jej płatów zewnętrznych, różnice w nagrzaniu się zewnątrz i głębiej położnych warstw. W. chemiczne-polegające na zmianie składu chemicznego skał, głównymi czynnikami są: woda opadowa, dwutlenek węgla, tlen i azot. Do procesów wietrzenia zaliczamy: -utlenianie, -uwodnienie, -rozpuszczenie, -uwęglanowienie, -hydroliza. W. biologiczne- obejmuje ono wietrzenie- rozpruszenie skał na skutek działania roślin i zwierząt, oraz wietrzenie chemiczne. Do najważniejszych czynników zaliczamy: -warunki klimatyczne, -rodzaj skał, -ekspozycję stoków, -szatę roślinną. Odpadanie- to odrywanie się małych okruchów skalnych, zwietrzałego materiału skalnego. Obrywanie- to oderwanie się bloku skalnego i jego spadanie w powietrzu. Osuwanie- czyli ześlizgiwanie się mas skalnych ze stoków. Spełzywanie- jest procesem bardzo powolnym, zachodzi na skutek nasiąkania zwietrzeliny wodą. Erozja- proces mechanicznego żłobienia powierzchni ziemi, wynoszenia skał pod wpływem czynników rzeźbotwórczych. Akumulacja- gromadzenie i osadzanie materiału skalnego przez czynniki rzeźbotwórcze. Procesami rzeźbotwórczymi nazywamy erozję, transport i akumulację. Kanion- dolina o bardzo stromych stokach, głęboko wcięta w podłoże o płytowej budowie. Meandry- zakola rzeczne, które stopniowo rozwijają się aż do przerwania szyi zakola. Jeżeli rzeka uchodzi do morza lub jeziorz może usypać Deltę. Procesami krasowymi nazywamy procesy rozpuszczenia skał. Woda często wymywa bruzdy ułożone zgodnie z linią spływu wody, tworząc żłobki krasowe, pomiędzy którymi powstają żebra skalne. W miejscu w którym woda intensywnie rozpuszcza wapień, tworzy się niewielkie obniżenie które przyjmuje, lejkiem krasowym. Uwały- łączenie się wiele lejków krasowych. Polja- połączenie wielu uwałów prowadzi do powstania rozległych kotlin. Mogoty- pojawienie wyizolowane ostańce o kopulastym kształcie i stromych stokach. Wawierzyska- czyli miejsce wypływu wód podziemnych wyróżniające się dużą wydajnością wody. Stalaktyty- ze stropu jaskiń zwisaja nacieki w kształcie sopli. Stalagmity- spadające na dno jaskini krople powoli budują nacieki o kształcie słupków, kopuł, stożków. Stalagnat- gdy dojdzie do zrośnięcia stalaktytu ze stalagmitem, powstaje kolumna.