Wymogi sanepidu względem zakładów kosmetycznych

Zakład kosmetyczny to zakład, z którego usług z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Korzystają z niego kobiety i mężczyźni. Z roku na rok pojawia się też coraz więcej tych „salonów piękności”, bo takim mianem są też one nazywane. Zakład kosmetyczny to typowy gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być potencjalnie zakaźny. Na ryzyko zakażenia w trakcie zabiegów narażeni są zarówno pracownicy jak i klienci korzystający z tych usług.

Zakład kosmetyczny to zakład, z którego usług z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Korzystają z niego kobiety i mężczyźni. Z roku na rok pojawia się też coraz więcej tych „salonów piękności”, bo takim mianem są też one nazywane. Zakład kosmetyczny to typowy gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być potencjalnie zakaźny. Na ryzyko zakażenia w trakcie zabiegów narażeni są zarówno pracownicy jak i klienci korzystający z tych usług. Aby tego uniknąć należy stosować szczególne środki ostrożności. Minister Zdrowia dnia 17 lutego 2004 roku wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie to zostało zapisane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lutego 2004 roku. Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać te zakłady oraz sposoby postępowania mające na celu zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, nie może prowadzić natomiast przez pomieszczenia, w których nie są prowadzone usługi. Gabinet powinien mieć wydzielone:

 • pomieszczenia, w którym są świadczone usługi
 • szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie
 • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady. Ściany przy umywalkach lub zlewach w zakładzie powinny być do wysokości 1,6 metra pokryte łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wilgoci nienasiąkliwym materiałem. Prawidłowo wyposażona umywalka powinna mieć zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie i dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użycia. Zalecane jest, aby uruchamianie wody odbywało się bez konieczności dotknięcia dłonią, co ograniczy przenoszenie drobnoustrojów. Do każdego zakładu powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda lub zainstalowane urządzenie służące do podgrzewania wody. Szatnie dla osób zatrudnionych powinny być wyposażone w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną. Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków używanych w zakładzie. Gdy w zakładzie stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, wydziela się łazienkę wyposażoną w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi. Natomiast w zakładzie gdzie są świadczone usługi w zakresie pedicure, wydziela się stanowisko odizolowane od innych stanowisk o powierzchni co najmniej 6m2. Stanowisko to powinno być wyposażone w brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą albo przenośny brodzik, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu. W każdym gabinecie kosmetycznym muszą znajdować się pojemniki służące do dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia i autoklawy parowe służące do sterylizacji zaopiniowane pozytywnie przez Państwowy Zakład Higieny. Do wykonywania zabiegów należy używać wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu. Narzędzia przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Narzędzia lub ich części, których stosowanie
 • nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje
 • powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje. Do dezynfekcji używa się środków dopuszczonych do obrotu. Narzędzia jednorazowego użytku używane przy świadczeniu usług, powodujące naruszenie ciągłości tkanek, zaraz po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkalnych ścianach. Narzędzia jednorazowe nie mogą być używane wielokrotnie. Preparaty kosmetyczne powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Pojemniki zawierające roztwór preparatów kosmetycznych i środków dezynfekcyjnych powinny posiadać etykietę zawierającą:
 • nazwę preparatu lub środka
 • datę przygotowania roztworu
 • termin, do którego może być użyty
 • imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór. Nie można stosować preparatów, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach ich dotyczących. Materiały tj. tampony, płatki, gaziki z waty, ligniny używane są jednorazowo. Materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek powinny być wyłącznie jałowe przechowywane w oddzielnie w opakowaniach sterylizacyjnych. Odpady materiałowe powinny być gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w foliowe worki. Przy świadczeniu usług używa się wyłącznie czystej bielizny. Pracownicy w zakładzie noszą czystą odzież roboczą lub ochronną, wykonaną z materiałów umożliwiających jej dezynfekcję. Zabiegi powinny być wykonywane w rękawiczkach jednorazowych. Do zakładu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. Niedopuszczalne jest też palenie wyrobów tytoniowych w zakładzie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonych.

Gabinety kosmetyczne to miejsca traktowane jako miejsce, gdzie można poprawić sobie nastrój i ciało. Tam można stać się piękniejszym i spokojniejszym. Dlatego aby wizyty klientów w tych zakładach nie kojarzyły się z niczym nieprzyjemnym trzeba zadbać o odpowiedni nastrój a co najważniejsze o odpowiednią higienę. Stacje sanitarno-epidemiologiczne od czasu do czasu przeprowadzają kontrole, sprawdzając stan zakładu.