Dlaczego emigrujemy do Irlandii?

Po 1 maja 2004 roku, kiedy to Irlandia otworzyła swoje granice dla pracowników z Polski, bardzo wielu naszych rodaków udało się do Dublina i innych Irlandzkich miast Na fakt, że praca w Irlandii stała się tak bardzo popularna wśród naszych rodaków na pewno wpływ miało to, że językiem urzędowym w Republice Irlandii jest język angielski. Jak wiadomo, jest to jeden z najpopularniejszych języków obcych w naszym kraju, a do jego znajomości przyznaje się ponad 75% osób, które przyznają się do znajomości jakiegokolwiek języka obcego.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Po 1 maja 2004 roku, kiedy to Irlandia otworzyła swoje granice dla pracowników z Polski, bardzo wielu naszych rodaków udało się do Dublina i innych Irlandzkich miast Na fakt, że praca w Irlandii stała się tak bardzo popularna wśród naszych rodaków na pewno wpływ miało to, że językiem urzędowym w Republice Irlandii jest język angielski. Jak wiadomo, jest to jeden z najpopularniejszych języków obcych w naszym kraju, a do jego znajomości przyznaje się ponad 75% osób, które przyznają się do znajomości jakiegokolwiek języka obcego.

Drugą sprawą jest fakt, że nawet przed naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej w Irlandii pracowała dość spora liczba naszych rodaków, którzy wyrobili nam dobrą markę i irlandzcy pracodawcy chętnie zatrudniają Polaków, uważając ich za pracowitych i nie narzekających zbytnio na warunki pracy i zakwaterowania.

Z pewnością też, ważnym czynnikiem był fakt, że do podjęcia legalnej pracy na terenie Republiki Irlandii nie trzeba spełniać żadnych wybitnych formalności. Wystarczy tylko numer PPS, którego wyrobienie nie jest jakąś wyjątkową trudnością i już możemy tę pracę podejmować.