Czy hipokryzja istnieje w dzisiejszych czasach?

Jestem zdania, iż hipokryzja istnieje we współczesnych czasach. Na wstępie chciałabym wyjaśnić termin “hipokryzja”. Jak podaje słownik: “Zachowanie lub sposób myślenia i diałania charakteryzujący się niespójnością zasad moralnych”. a więc ni innego jak fałsz i obłuda. Hipokryzja całkowicie zdominowała świat polityki. Podczas wyborów osoby kandydujące, obiecują że zmienią kraj na lepszy i uczynią w nim cuda, jeśli tylko zostają wybrani przez głosujących. Każdy chcę zwrócić uwagę wyborcy, a jak mawiał Edwin Hubbel Chapin : “Ostentacja jest flagą sygnałową hipokryzji”, tak więc bardzo rzadko, po objęciu danego stanowiska, politycy dotrzymują danych ludowi obietnic.

Jestem zdania, iż hipokryzja istnieje we współczesnych czasach. Na wstępie chciałabym wyjaśnić termin “hipokryzja”. Jak podaje słownik: “Zachowanie lub sposób myślenia i diałania charakteryzujący się niespójnością zasad moralnych”. a więc ni innego jak fałsz i obłuda. Hipokryzja całkowicie zdominowała świat polityki. Podczas wyborów osoby kandydujące, obiecują że zmienią kraj na lepszy i uczynią w nim cuda, jeśli tylko zostają wybrani przez głosujących. Każdy chcę zwrócić uwagę wyborcy, a jak mawiał Edwin Hubbel Chapin : “Ostentacja jest flagą sygnałową hipokryzji”, tak więc bardzo rzadko, po objęciu danego stanowiska, politycy dotrzymują danych ludowi obietnic. Z hipokryzją spotykamy się na każdym kroku. Działalność sekt, skorumpowanie lekarzy i urzędników, są doskonałymi tego przykładami. Kłamstwo i obłuda czyha na nas wszędzie, nawet a może przede wszystkim w miejscach publicznych. Najpopularniejszym zjawiskiem hipokryzji są reklamy. Nie od dziś wiadomo, że kłamią i oszukują a jeśli kłamią i oszukują to zawierają również hipokryzję, w tym przypadku marketingową. Telewizja, internet, prasa (a co się z tym wiąże również hipokryzja) są łatwo dostępnymi środkami masowego przekazu. To właśnie przez nie padamy ofiarą hipokryzji. Dlatego tak ważne jest aby nie być naiwnym. Myślę, że hipokryzja była, jest i będzie, ale ważne jest aby racjonalnie oceniać sytuację i wyciągać indywidualne wnioski.