Spektrum

Spektrum (widmo) jest wiązką różnej długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Białe światło słoneczne może być zamienione w pełne spektrum kolorów za pomocą bloku szkła zwanego pryzmatem. Pryzmat bardziej od długich odbija (załamuje), krótkie fale światła. W ten sposób tworzy się tęcza kolorów od fioletowego do czerwonego. Kolejność kolorów jest następująca: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Tak naprawdę kolorów tęczy jest sześć, chociaż zwykle mówi się o siedmiu. Najprawdopodobniej kolor indygo został dodany ze względu na konotacje religijne, aby liczba kolorów wynosiła siedem.

Spektrum (widmo) jest wiązką różnej długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Białe światło słoneczne może być zamienione w pełne spektrum kolorów za pomocą bloku szkła zwanego pryzmatem. Pryzmat bardziej od długich odbija (załamuje), krótkie fale światła. W ten sposób tworzy się tęcza kolorów od fioletowego do czerwonego. Kolejność kolorów jest następująca: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Tak naprawdę kolorów tęczy jest sześć, chociaż zwykle mówi się o siedmiu. Najprawdopodobniej kolor indygo został dodany ze względu na konotacje religijne, aby liczba kolorów wynosiła siedem.Spektroskopia zwana też analizą widmową jest to nauka zajmująca się interpretacją widma, które powstaje kiedy ciało stałe, ciecz lub gaz świeci. Każda substancja wytwarza swoje własne, niepowtarzalne spektrum, tak więc spektroskopia pomaga zidentyfikować skład pierwiastkowy.