Idea Mesjanizmu wpisana w cz. III Dziadów

W epoce romantyzmu idea Mesjanizmu była popularna w krajach walczących o niepodległość. W części III Dziadów Polska została porównana do Chrystusa. Najwięcej dowiadujemy się o tym w widzeniu księdza Piotra, które możemy podzielić na trzy części. Na początku widzenia dowiadujemy się już, że Polska i jej cierpienia będą porównane do mąk Syna Bożego. Zaborcy Polski są nazwani Herodem, tyranem. Polacy prześladowani są jak pierwsi chrześcijanie, zaś cały naród cierpi męki dla zbawienia innych narodów.

W epoce romantyzmu idea Mesjanizmu była popularna w krajach walczących o niepodległość. W części III Dziadów Polska została porównana do Chrystusa. Najwięcej dowiadujemy się o tym w widzeniu księdza Piotra, które możemy podzielić na trzy części. Na początku widzenia dowiadujemy się już, że Polska i jej cierpienia będą porównane do mąk Syna Bożego. Zaborcy Polski są nazwani Herodem, tyranem. Polacy prześladowani są jak pierwsi chrześcijanie, zaś cały naród cierpi męki dla zbawienia innych narodów. We śnie księdza, tak jak Chrystus uszedł z rąk Heroda, tak “jedno dziecię” umknęło z rąk cara. Będzie to wielki wskrzesiciel narodu, a imię jego będzie “czterdzieści i cztery”. Rolę Piłata w sprawie Polski odegra Francja. Proszeni o pomoc Francuzi uznali, że jeśli Polacy sprzeciwiają się woli Rosji, burzą spokój całej Europy i trzeba ich ujarzmić. Trzej zaborcy porównani zostali do trzech ramion krzyża, jaki musi dźwigać naród polski. Nie znaleziono winy w Polakach, jednak motłoch domaga się kary. Polska zostanie ukrzyżowana: “Ukrzyżuj!- on cesarza koronę znieważa!”. Polska jest obrażana, szydzą z niej, cała Europa przygląda się z obojętnością cierpieniom narodu, jak gapie patrzyli na ukrzyżowanego Chrystusa. Jedyną osobą płaczącą nad ukrzyżowanym dzieckiem jest matka, Wolność. Austriak daje mu ocet, Prusak żółcią go poi. Stłumienie przez Moskali powstania i wcześniejsze zbrodnie- zabijanie Polaków, w widzeniu podsumowane są słowami: “Patrz, oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył/ I krew niewinną z narodu wytoczył”. Polska umiera. Jednakże napawa to serca Polaków nadzieją- gdy Chrystus skonał, zmartwychwstał. Tak samo zmartwychwstanie naród polski, gdy tylko nadejdą lepsze czasy. Ostatnia część widzenia ma charakter proroctwa. Jest w nim mowa o wskrzeszeniu narodu, który wcześniej uszedł jako dziecię z rąk Heroda- zaborcy. Jest opisany jako wspaniały mąż, który ma trzy źrenice jak trzy słońca (tymi źrenicami są Litwa, Polska i Ruś), ma trzy oblicza i trzy czoła. Liczba trzy ma charakter proroczy, jest to liczba ważna w Biblii. Wskrzesiciel ten ma zamiar postawić nowy, zjednoczony kościół. Podnóżem tego bohatera są trzy korony- narodów, które są zaborcami Polski. Świadczy to o tym, że wskrzesiciel jest silniejszy od tych trzech narodów. Widzenie księdza Piotra ma charakter przepowiedni dla Polaków, pełnej nadziei i wiary w możliwości narodu i sprzyjanie Boga. Sen księdza miał za zadanie sprawić, by Polacy nie bali się, iż już zawsze pozostaną pod zaborami. Sen ukazał też księdzu, że jest człowiek, który został powołany do uratowania Polski, zostanie uwolniony z więzienia i zrobi wiele dla swego narodu, swej ojczyzny. Widzenie wzoruje się na trzech ważnych faktach historycznych: powstaniu listopadowym, rozbiorze i prześladowaniu polskiej młodzieży. Kiedy Polska odzyska niepodległość, stanie się silniejsza niż przed rozbiorami, a dokona tego jeden wybraniec.