gospodarstwo domowe

Kto działa w gospodarce, gospodarstwo domowe. 1.Podmioty gospodarcze: wszyscy ci którzy coś kupują lub sprzedają, produkują lub dostarczają, świadczą usługi lub je zamawiają, zatrudniają się lub zwalniają się z pracy. Rodzaje podmiotów: a)gospodarstwo domowe b) przedsiębiorstwa c) państwo i jego organy Gospodarstwo domowe to grupa osób najczęściej rodzina, która mieszka razem, łączy swój majątek i gospodaruje a)aby zaspokoić potrzeby trzeba mieć dochody b)budżet to zestawienie planowanych dochodów i wydatków w określonym czasie

Kto działa w gospodarce, gospodarstwo domowe. 1.Podmioty gospodarcze: wszyscy ci którzy coś kupują lub sprzedają, produkują lub dostarczają, świadczą usługi lub je zamawiają, zatrudniają się lub zwalniają się z pracy.

  1. Rodzaje podmiotów: a)gospodarstwo domowe b) przedsiębiorstwa c) państwo i jego organy

  2. Gospodarstwo domowe to grupa osób najczęściej rodzina, która mieszka razem, łączy swój majątek i gospodaruje a)aby zaspokoić potrzeby trzeba mieć dochody b)budżet to zestawienie planowanych dochodów i wydatków w określonym czasie