pojęcia

Akcja- zdarzenia przedstawione w utworze, kształtujące losy bohaterów Ballada- jest to gatunek mieszany, ma cechy liryki, epiki i dramatu. Epika- jeden z trzech rodzajów literackich, utwory są napisane wierszem lub prozą, występuje narrator, bohaterowie i fabuła oraz akcja. Liryka- charakteryzuje się : podziałem na strofy i wersy, srodki artystyczne i obecnością podmiotu lub bohatera lirycznego. Liryka dzieli się na bezpośrednią i pośrednią

Akcja- zdarzenia przedstawione w utworze, kształtujące losy bohaterów Ballada- jest to gatunek mieszany, ma cechy liryki, epiki i dramatu. Epika- jeden z trzech rodzajów literackich, utwory są napisane wierszem lub prozą, występuje narrator, bohaterowie i fabuła oraz akcja. Liryka- charakteryzuje się : podziałem na strofy i wersy, srodki artystyczne i obecnością podmiotu lub bohatera lirycznego. Liryka dzieli się na bezpośrednią i pośrednią