Zapobieganie dewiacją społecznym

Zapobieganie wszelkim dewiacjom leży w interesie naszego kraju i całego społeczeństwa. Jeśli problem będzie zlekceważony, patologia będzie nas otaczać ze wszystkich stron, degradując jednocześnie nasze środowiska. Ustalenie przyczyn tych wszystkich zachowań dewiacyjnych omówionych w tej pracy jest rzeczą skomplikowaną i ciężką do rozstrzygnięcia. Jeżeli społeczeństwo nie będzie akceptowało negatywnych zachowań jakie zostały wymienione, to wspólnie z działaniami instytucji państwowych i społecznych organizacji może pomniejszyć się zjawisko patologii w Polsce. To właśnie brak wzorców, duża tolerancja zachowań społecznie nie akceptowanych, zachwiania opiekuńczo-wychowawcze rodziny i szkoły powodują nasilenie się problemu niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Zjawiska patologiczne należy zwalczać, i jest to czynione, nie mniej jednak z różną skutecznością. Należy jednak zwalczać przyczyny, a nie łagodzić skutki. Problem patologii można przezwyciężyć jedynie stosując metody profilaktyczne, a więc takie, które wycelowane są w przyczyny patologii. Środowisko szkolne powinno realizować program profilaktyki z zadaniami wychowawczymi i działalnością niwelującą problemy. Powinno być to przemyślane i dokładnie zdiagnozowane. Skierowane do wszystkich osób, które mogą być zagrożone. Jeśli osoby zdemoralizowane będą miały zapewnione odpowiednie warunki i będą miały wpajane pozytywne postawy i wzorce zachowań, umożliwi to dobry start w kierunku resocjalizacji ich.