Szukaj

Wypracowania

 • Literacki obraz rewolucji w Przedwiośniu i Nie-boskiej komedii

  W literaturze możemy niejednokrotnie spotkać się z obrazem rewolucji, czyli przewrotu, gwałtownej zmiany ustroju politycznego czy organizacji życia społecznego. Rewolucja jest dokonywana zwykle na drodze niezgodnej z prawem i prowadzi do zburzenia dotychczasowego porządku rzeczy. Z obrazem rewolucji z tykamy się w powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, a także w dziele Zygmunta Krasińskiego pt. Nie-boska komedia. W powieści Przedwiośnie ukazana jest rewolucja zapoczątkowana przez komunistów w Baku, bogatej rosyjskiej miejscowości. Żyje tam wraz z matką Cezary Baryka, który szukając wolności i dojrzałości wiąże się z komunistami.

 • Opowiedz o wizycie na ślubie - kilka zdań w j. niemieckim z tłumaczeniem

  Ich war in Krakau auf Trauung. Byłem w Krakowie na ślubie. Meine Kusine hatte Hochzeit. Moja kuzynka miała wesele. Die Ehe wurde in der Kirche und Spaß in einem Restaurant. Ślub był w kościele a zawaba w restauracji. Es waren Viel Gäste gegen 200 Personen. Było wielu gości około 200 osób. Brautleute waren feierlich gekleidet. Państwo młodzi byli uroczyście ubrani. Die Braut hatte ein weißes Kleid. Panna młoda miała białą suknie.

 • Model rodziny sto lat temu - wypracowanie na j. niemiecki

  Ich finde die Familie gehört zu unserem wichtigsten Gut, den in der Familie lernen Kinder Eigenverantwortung, Solidarität, Zuneigung, Konfliktbewältigung, Teilen, Gefühle und Vernunft. Modell der Familie vor hundert Jahren - Großfamilie Als Großfamilie oder Mehrgenerationenfamilie bezeichnet man das Zusammenleben von mindestens drei Generationen in einem Haus. Früher dominierte die bäuerliche Großfamilie, zu der auch das Hofpersonal gehörte. Die Ehe musste auch viele Kinder haben, da oft nur wenige Kinder die ersten Lebensjahre überlebten Heute dauern die Ehen trotz einer hohen Scheidungsquote im Schnitt länger, weil die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen, vor allem der Frauen, sich in den letzten einhundert Jahren mehr als verdoppelt hat.

 • Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej oraz ich założenia

  [b]Zadanie 1.[/b] Założenia konstytucji marcowej miały charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalały republikańską formę państwa i deklarowała zwierzchność narodu. W konstytucji marcowej największą władzę sprawował sejm. Rola prezydenta była mniejsza. Ministrowie odpowiadali przed sejmem, a nie przed prezydentem. Każdy dekret prezydenta musiał być zatwierdzony przez prezesa rady ministrów. Konstytucja zachowała zasadę trójpodziału władzy, wprowadziła ustrój o znacznej przewadze władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Zgromadzeniu Narodowemu (Sejmowi i Senatowi) podporządkowany był prezydent oraz rząd. Prezydent miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat, a jego kompetencje były mocno ograniczone.

 • Na czym polega sens muzyki Mozarta?

  Dwa filary tej strony, to obszerne cytaty wypowiedzi A. Świętochowskiego i R. Straussa. Zwłaszcza w podparciu poniższych akapitów. Sens muzyki Mozarta jest taki jak ostatnich kwartetów Beethovena, czy Tristana Wagnera- tylko w znacznie bardziej indywidualny sposób- oczywiście mówiąc “indywidualność” nie mam na myśli pierwszego wyrazu formy. Pod względem oryginalności oddziaływania jedyne odniesienie to Bach, i może- w mniejszym stopniu- Chopin. Inną niezwykłością i sensem Mozarta jest szczególna “równość” tego natchnienia, działania oraz fakt, że jest ono niemal tak samo “równo” obecne w utworach, które wydają się rokową muzyczną “kaszką manną”, jak w szczytowych najbardziej uznanych formach.

 • Muzyka pop (muzyka popularna)

  [b]Muzyka pop[/b] - ogólnie muzyka popularna - termin ten jest jednak wieloznaczny. W najszerszym sensie muzyka pop jest po prostu każdym rodzajem muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru. W węższym zakresie popem nazywa się bardziej “miękki” i nastawiony na masowego odbiorcę odłam muzyki rockowej, charakteryzujący się prostotą, melodyjnością i szerszym niż w klasycznej muzyce rockowej użyciem syntezatorów i studyjnych technik nagraniowych. Często style popowe są “łagodniejszymi” odmianami pierwotnych stylów wyrosłych z różnych odmian muzyki rozrywkowej (nie tylko rockowej), lub kombinacjami tych odmian tak zestawianymi, aby usunąć brzmienia nietolerowane w danym momencie przez większość potencjalnych słuchaczy, oraz aby zachować brzmienia, które są aktualnie modne.

 • Muzyka klasyczna

  Rozróżnienie na muzykę poważną i rozrywkową jest stosunkowo świeże i w dodatku zupełnie sztuczne. Właściwie każda forma muzyki może należeć do jednej lub drugiej kategorii. Można sobie wyobrazić, że podział na te dwie kategorie jest równie stary jak sztuka, bo prawdopodobnie już u jej zarania istniała muzyka “do tańczenia i słuchania”, czyli rozrywkowa, oraz muzyka obrzędowa, czyli poważna, choć obie pełniły wówczas funkcję użytkową. W różnych okresach rozwoju sztuki muzycznej kategorie te zyskiwały lub traciły na znaczeniu, jednakże zawsze współistniały, często różniąc się znacznie stopniem skomplikowania formy i złożonością.

 • Disco polo - jako gatunek muzyczny

  [b]Disco polo[/b] Disco polo – gatunek muzyki popularnej, powstały w Polsce w latach 80. XX wieku. Pomysłodawcą nazwy (na początku lat 90. XX w.) był Sławomir Skręta, właściciel wytwórni płytowej Blue Star z Reguł koło Warszawy. Wcześniej używano zazwyczaj określenia “muzyka chodnikowa”. Gatunek wywodzi się z muzyki ludowej, granej na weselach i zabawach przez specjalne zespoły z repertuarem piosenek ludowych i weselnych, przy czym zmianie uległy instrumenty: zamiast akustycznych – elektroniczne, a w latach 80.

 • Jak napisać bibliografię? Wzór bibliografii

  Kilka przykładów bibliografii: [i]Słownik synonimów i antonimów[/i], red. Gajewska B., Pawlus M., Bielsko-Biała 2006, hasło: honor. Kwiatkowski P., [i]Test projektorów multimedialnych[/i] [w:] Komputer Świat 22/2008, s.52. Sienkiewicz H., [i]Krzyżacy[/i], Kraków 2005, t.1. Red. Jakubiec A.; [i]Kompan[/i], Warszawa 2008. Sapkowski A.; [i]Miecz przeznaczenia[/i] [w:] tegoż, [i]Cykl opowieści o wiedźminie[/i], Warszawa 2001. [i]Encyklopedia popularna PWN[/i], red. Łąkowski R.; Warszawa 1982, hasło: klasycyzm. Słownik wyrazów obcych, red. Kopaliński W., Warszawa 1975, hasło: arszyn.