Szukaj

Wypracowania

  • Gra Saper w C++ (Minesweeper). Kod źródłowy + komentarze. Logi rozgrywek

    [b]Projekt gry Saper wykonany w C++ przy użyciu funkcji. Projekt dla I roku studiów Informatycznych.[/b] Gra oferuje: sterowanie strzałkami wybór planszy: 9x9, 16x16, 16x30, własny rozmiar planszy wstawianie flag, znaków zapytania (podświetlane kolorami) algorytm odkrywający pola w grze saper (mojego autorstwa) statystyki rozgrywki np. czas gry, liczba ruchów, liczba odsłoniętych pól, rozmiar planszy [b]Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.[/b] [code=cpp]/* The MIT License Copyright (c) 2010 Webook.pl Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: