Szukaj

Wypracowania

 • Opad atmosferyczny

  Opad atmosferyczny jest to część produktów kondensacji oraz resublimacji pary wodnej, która wypadając z chmury, dociera do powierzchni ziemi. Wyróżniamy opad w formie: a) stałej: śnieg, grad, ziarna lodowe, słupki lodowe, krupy śnieżne, śnieg ziarnisty, b) ciekłej: mżawka, deszcz. Opad w formie ciekłej występuje, gdy powietrze w warstwie atmosfery powyżej powierzchni ziemi posiada temperaturę wyższą od zera, natomiast w przypadku ujemnej temperatury występuje opad w formie stałej. Jednym z podstawowych parametrów określających wielkość opadu jest wysokość opadu (P, H), która definiowana jest jako grubość warstwy wody wyrażona w milimetrach jaka spadła na płaszczyznę poziomą.

 • Treningu twórczości - ćwiczenie trenujące wybraną zdolność

  Państwa zadaniem jest podzielić się na 6 zespołów oraz (w zakresie określonego obszaru treningu twórczości) wybrać, a następnie na ostatnich zajęciach zespołowo przeprowadzić ćwiczenie trenujące wybraną zdolność. Macie do dyspozycji max 11 minut. Kryteria oceny: Wybranie adekwatnego ćwiczenia z podręcznika Nęcki* – 1pkt Sprawne przeprowadzenie ćwiczenia wraz z uwzględnieniem ewentualnych rekwizytów (na przykład do podziału ludzi w grupy, itp.) – 1pkt Zapanowanie nad czasem – 1pkt Zapanowanie nad grupą** – 1pkt * Nęcka, E.

 • Różnorodność kulturowa w organizacji

  O znacznej różnorodności kulturowej organizacji możemy mówić, jeśli różnice pomiędzy osobami zatrudnionymi możemy zaobserwować w kilku wymiarach. I tak naprawdę nie wszystkie z tych wymiarów muszą być na pierwszy rzut oka związane z potocznie rozumianą kulturą. Czyli z tradycją, pochodzeniem czy wyznaniem. Źródłami szeroko rozumianej różnorodności w organizacji mogą być więc oczywiście takie czynniki jak język i religia, ale też np. struktura wieku i płci, wygląd zewnętrzny, orientacja seksualna, temperament, stopień niepełnosprawności czy neuroatypowości, marzenia.

 • Ciemna liczba przestępstw

  Ciemna liczba przestępstw – liczba przestępstw, które zostały faktycznie popełnione, lecz nie są objęte przez statystykę kryminalną (wskutek ich nieujawnienia). Czasami bywa wyrażana procentowo, jako stosunek (szacowanej) ogólnej liczby popełnionych przestępstw do przestępstw wykrytych. Kryminologia jest nauką penalną ściśle związaną z nauką prawa karnego. Jakkolwiek nie zajmuje się ona bezpośrednio prawem karnym, lecz, co chociażby wynika wprost ze źródłosłowia tego pojęcia (crimen – przestępstwo, logos – nauka), odnosi się do fenomenu przestępstwa w ujęciu praktycznym.

 • Grupy bojowe UE

  Przedstawiona została po raz pierwszy 10 II 2004 r. na forum Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Bazowała jednak na wcześniejszych pomysłach francusko–brytyjsko–niemieckich. Jej celem jest rozwój zdolności wojskowych UE. Zakłada utworzenie 15 tzw. Grup Bojowych (Battle Group), funkcjonujących jako element Europejskich Sił Szybkiego Reagowania (pierwotnie planowano utworzenie do 2007 r. od 6 do 10 Grup Bojowych, potem liczbę tę podniesiono do 13, zaś 22 XI 2005 r. ogłoszono zamiar powołania 15 Grup Bojowych).

 • Dialog sokratejski - analiza

  Podejmując próbę analizy metody dialogu sokratejskiego w kontekście późniejszej odpowiedzi na wskazane wyżej pytania byłem nastawiony pozytywnie do zadania jakie przede mną zostało postawione. Wydawało się, że rozwiązanie jest jednoznaczne zarówno w przypadku stopnia jego trudności jak i przydatności w procesie nauczania. Nie mniej jednak był to tylko widok samej „powierzchni” problematyki związanej z tym tematem. Otóż pisząc o samej metodzie, trzeba przedstawić pogląd Sokratesa, według którego wszelkie pojęcia – idee stanowiące podstawę prawdziwej wiedzy, znajdują się w ludzkim umyśle od samego początku.

 • Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (rozwinięcie dziesiętne)

  Czym jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego? Rozwinięcie dziesiętne to tak naprawdę zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. W różnych zadaniach i obliczeniach bardzo często korzystamy naprzemiennie z ułamków zwykłych i dziesiętnych. Pewien problem pojawia się w sytuacji, kiedy musimy je np. do siebie dodać. W tym celu musimy nauczyć się sprawnej zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne. Kilka podstawowych rozwinięć ułamków zwykłych pewnie już znasz: 1/2 = 0,5 1/4 = 0,25 1/10 = 0,1

 • Czy kreatywność to tylko kwestia wolności, czy nadal wymaga pewnych reguł?

  Today, for most people, the concept of creation and creativity are closely related. However, this was not always the case. Ancient Greece was a place where only the expression “to make " was used and the issue of “creation” and “creator” was not separated, because artists imitated nature and did not creating something new. Greek art was about obeying the rules, which is why the Greeks used the word “artist” (the word defines a person who creates according to the rules and who imitates reality without creativity), not the word “creator” (the word relates to free and creative action).

 • Rozprawka problemowa na podstawie tekstu "Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Schulz, Gombrowicz" Jerzego Jastrzębskiego

  Dwudziestolecie międzywojenne nie bez przyczyny stało się okresem wyjątkowym dla polskiej literatury. To właśnie wówczas, po ponad stuletnim okresie zaborów i zakończeniu I wojny światowej, powstały w Polsce nowe warunki dla rozwoju kultury i sztuki. Wstrząs, jaki wywołały niedawne wydarzenia historyczne, uświadomił ludziom zakłamanie świata i złudność uprzedniej wiary w postęp, co z kolei przyczyniło się do rozpadu obowiązujących od wieków norm. Zaczęto poszukiwać nowych wartości oraz nowych sposobów wyrażania i rozwiązywania nurtujących społeczeństwo problemów.

 • Rozprawka problemowa o artykule "Polskie universum" Jana Prokopa

  Istnieje wiele narodów, które za jedną z najważniejszych wartości uznają zakorzenione w historii i kulturze wyobrażenia oraz przekonania. Grono społeczeństw składających się z ludzi o podobnej mentalności wcale nie jest tak liczne, jak mogłoby się wydawać: niektóre państwa dążą wyłącznie do kreowania przyszłości, nie zwracając uwagi na swą przeszłość i tradycję. Polska jednak, jako kraj o bogatym dziedzictwie, dba o te narodowe skarby. Na taki sposób życia wpłynęła zarówno nasza historia, jak i odwieczne przywiązanie do obszernego dorobku kulturowego.