Szukaj

Wypracowania

 • Czym jest świętość i czy ma miejsce we współczesnym świecie? (w oparciu o "legendę o świętym Aleksym")

  Świętość to słowo współcześnie jeszcze dosyć często używane, zatem czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika języka. Jednak już samodzielne zdefiniowanie tego pojęcia nie jest już wcale takie proste. Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka świętością nazywa cechę przypisywaną przez religie bóstwom, ale także osobom, instytucjom, zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom przyrodniczym itp. jako wyraz najwyższej religijnej oceny. Świętość na pewno kojarzy mi się ze średniowieczem, wszak jednym z wzorców parenetycznych tego okresu był właśnie święty.

 • Jacek Soplica charakterystyka

  Jacek był znanym w okolicy młodzieńcem. Wszyscy cenili jego odwagę, poczucie humoru i umiejętność prowadzenia walki. Władanie szabla nie miało dla niego żadnych tajemnic, celnie strzelał także ze strzelby. Trudo więc dziwić się, że ten przystojny młodzieniec cieszył się nie tylko przyjaźnią i podziwem mieszkańców Soplicowa, ale i względami wszystkich kobiet w okolicy. Mimo zawadiackiego usposobienia i częstego uczestnictwa w przeróżnych zabawach, Jacek nie był lekkoduchem. Zapałał szczerym, gorącym i prawdziwie głębokim uczuciem do pięknej Ewy, córki tutejszego Stolnika.

 • CZY W DOROSŁYM ŻYCIU MOŻNA PRZEZWYCIĘŻYĆ WPŁYW ŚRODOWISKA , W KTÓRYM SIĘ WZRASTAŁO? SWOJĄ WYPOWIEDŹ UZASADNIJ ODWOŁUJĄC SIĘ DO ,, GRANICY” ZOFII NAŁKOWSKIEJ I INNYCH TEKSTÓW KULTURY.

  Środowisko w jakim dorastamy często ma bardzo duży wpływ na nasze dalsze życie, aczkolwiek nie zawsze dobry. Dom najczęściej kojarzy nam się z ciepłem domowego ogniska, z bezpieczeństwem i spokojem. Z beztroskim dzieciństwem i wspomnieniami. To właśnie w domu uczymy się kultury i zdobywamy wiedzę do dalszego życia. Kreujemy swoje ideały i wartości , uczymy się jak patrzeć na świat i innych ludzi. środowisko, w którym dorasta młody człowiek, otoczenie, jest czynnikiem decydującym o jego późniejszych wyborach, W dorosłym życiu można przezwyciężyć wpływ środowiska .

 • Porównaj postawy ks.Piotrai konrada wobec Boga?

  Na podstawie sceny II, III i V „Dziadów cz. III” możemy zaobserwować dwie skrajne postawy wobec Boga. Pierwszą z nich reprezentuje Konrad opętany przez szatana, drugą zaś ksiądz Piotr. Pierwszy z nich jest przekonany o swej wyższości nad Bogiem, drugi jest Jego pokornym sługą.

 • Nowoczesne formy promocji w tym marketing wirusowy i ambient medialny

  Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach narastającej konkurencji rynkowej potrzebują skutecznych narzędzi komunikacji marketingowej. Współczesny adresat działań marketingowych jest bardzo wymagający i odporny na wpływ „tradycyjnych sposobów” komunikacji. Okres kiedy wystarczyło pokazanie produktu w reklamie telewizyjnej rynek ma już za sobą. Dzisiaj kluczowe znaczenie odgrywa zrozumienie potrzeb przedstawicieli określonej grupy docelowej, stworzenie atrakcyjnej oferty a następnie pozyskanie ich uwagi i skuteczne dotarcie z przekazem, który ich zainteresuje. Konieczne jest przechodzenie z monologicznego przekazu w dwustronny dialog oraz wykorzystanie takich nowoczesnych narzędzi promocji, które w możliwie najlepszy sposób wywołają zamierzone skutki.

 • opowiesci z narni

  Lew, czarownica i stara szafa to pierwsza część ,, Opowieści z Narnii’’.Poznajemy w niej głównych bohaterów - Łucję, Edmunda , Zuzannę i Piotra.Są oni rodzeństwem. Gdy ich matka dowiedziała się o wojnie, wysłała dzieci daleko, daleko aby uciekły przed wojną. Zamieszkały one w ogromnym domu starszego ( dosyć bogatego) pana. Pewnego razu zaczęły bawić się w chowanego, ponieważ dom był duży to miały się gdzie chować. Łucja ( najmłodsza z rodzeństwa) znalazła pusty pokój w którym stała tylko ogromna szafa pełna miękkich i puszystych futer i płaszczy.

 • Jakimi wartościami powinno kierować się społeczeństwo?

  Każdy człowiek niezależnie od tego kim jest i czym się zajmuje kieruje się w życiu zbiorem jakichś wartości. To nieodłączny element naszego życia, który kreuje się w nas, wraz z poznawaniem przez nas świata. Wartości które wyznajemy są bardzo różne i zależą od wielu czynników takich jak: normy społeczne panujące w towarzystwie w którym się wychowujemy,ludzie którzy nas otaczają, ale przede wszystkim od nas samych. Uważam, że wartości, które powinny być ważne dla społeczeństwa niezależnie od wyżej przedstawionych czynników to : wolność, poczucie jedności i wiara we wspólne dobro.

 • INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA FRAGMENTÓW ELIZY ORZESZKOWEJ ,,NAD NIEMNEM'' ORAZ MARII KUNCEWICZOWEJ ''CUDZOZIEMKA''

  Porównanie fragmentów ,,Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz ,,Cudzoziemki’’ Marii Kuncewiczowej ukazuje w konwencji realistycznej intensywny, silny i bezpośredni wpływ muzyki na odczucia postaci literackich, które grają na instrumencie- w tym wypadku skrzypcach. Muzyka silnie wpływa na ruchy, psychikę, uczucia bohaterów. U Elizy Orzeszkowej zobrazowany jest ojciec z córką, którzy na salonowym spotkaniu wspólnie muzykują by umilić czas obecnym tam gościom. Głównym bohater owego fragmentu- Orzelski jest emocjonalnie związany ze swoim instrumentem, na co wskazuje czułe prównanie ,, ujął je teraz powoli z lubością, jak najmilsze dziecię.

 • Czy szczególne okoliczności mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki?

  Ludzie, którzy zrobili coś złego, mają zwykle skłonność do usprawiedliwiania swojego czynu. Często twierdzą, że w istocie chcieli dobrze, że mieli uczciwe intencje. Tłumaczą się szczególnymi okolicznościami, które sprawiły, że musieli postąpić niezgodnie z podstawowymi zasadami etyki. To im pomaga uspokoić sumienie. Ale czy to wystarczy, by zmazać ich winę? Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki? Czy mogą one całkowicie zwolnić sprawcę od odpowiedzialności? Odpowiedź na te pytania wydaje się trudna.

 • Adam Mickiewicz „Sonety Krymskie” - „Czatyrdah” - interpretacja i analiza sonetu

  „Czatyrdah” to tytuł jednego z sonetów napisanych przez Adama Mickiewicza zainspirowanego podróżą na Krym. Nazwa ta odnosi się do górskiego szczytu, przez długi czas uznawanej za najwyższą w tym regionie. Nazwa „Czatyrdah” oznacza górę - namiot. Przewodnikiem a zarazem podmiotem lirycznym w tym wierszu jest Mirza. Termin ten używany był na określenie człowieka, który imponował swoim zasobem wiedzy. Stylistyka utworu została dopasowana do sposobu wypowiedzi tego mędrca. „Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdahu!