Szukaj

Wypracowania

 • Interpretacja porównawcza - "Czytelnicy" Leopolda Staffa i Stanisława Grochowiaka

  Dzieła literackie są nieodłączną częścią kultury każdego społeczeństwa, od pokoleń kształtującą i rozwijającą ludzkie postrzeganie świata. Historia ich tworzenia sięga najdawniejszych wieków, czego dowodem może być akadyjski „Epos o Gilgameszu”, powstały blisko pięć tysięcy lat temu. Sens poznawania literatury, nie tylko ubiegłych epok, staje się głównym tematem przytoczonych utworów lirycznych. Dwaj wybitni polscy poeci, Leopold Staff i Stanisław Grochowiak, podejmują w nich rozważania na temat istoty czytania książek oraz ich niewątpliwego wpływu na odbiorców.

 • Zadaniem inteligencji jest poprawiać świat czy dopasowywać się do niego? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.

  Inteligencja to dar, przekleństwo, ale także wielka odpowiedzialność. Moim zdaniem inteligenci mają za zadanie poprawiać świat i dążyć do polepszenia życia ludzi uboższych - zarówno intelektualnie, jak i finansowo, licząc się przy tym z brakiem zrozumienia ze strony świata, samotnością i innymi trudnościami. W podanym fragmencie „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego zawarta jest scena odczytu Tomasza Judyma w gabinecie doktora Czernisza. Główny bohater powieści jest wykształconym lekarzem świeżo po stażu we Francji.

 • Rozprawka - "Czy ludzie podejmujący działania dla osiągnięcia wyższego celu potrzebują przywódcy?", "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego

  Od wieków wiadomo, że człowiek jest istotą społeczną, czyli jednostką zdolną rozwijać się we właściwy sposób tylko w społeczeństwie. Jest on całkowicie zależny od otaczających go grup, od których czerpie wszelkie wartości. Znaczna część sukcesów odniesionych przez człowieka nie dokonała się za przyczyną indywidualnych działań, lecz była wynikiem współpracy - ale każda współpraca, nawet najbardziej zorganizowana, musi być nadzorowana przez odpowiednią osobę. Moim zdaniem ludzie podejmujący działania dla osiągnięcia wyższego celu bezwzględnie potrzebują właśnie takiego przywódcy.

 • Rozprawka - "Zbrodnia i kara", wewnętrzna przemiana Raskolnikowa

  Niemal nic na świecie nie pozostaje wiecznie w tej samej postaci, w jakiej powstało lub się zrodziło. Każda istota w końcu podlega zmianom, które potrafią diametralnie przeobrazić dowolny aspekt jej dotychczasowej egzystencji. Najbardziej fascynującymi z przemian są te natury psychicznej, będące nieodłączną częścią życia ludzi. Nie tworzą się one z samych siebie, lecz są wynikiem różnych bodźców. Mogą to być przełomowe wydarzenia i sytuacje, jak również pozornie błahe momenty, czyjeś słowa, czyny.

 • Interpretacja porównawcza - "Kamizelka" i "Okulary mojej mamy"

  Życie w ciągłym biegu, biegu bez chwili wytchnienia, biegu, który nie pozwala na ani jedno spojrzenie wstecz - tak można określić codzienność wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Ten nieustanny pośpiech i skupianie się wyłącznie na teraźniejszości sprawiają, że coraz rzadziej zdarza nam się rozmyślać o przeszłości lub choćby na chwilę zatopić się we wspomnieniach. Niejedna osoba często stara się wyprzeć z pamięci złe i nieistotne momenty, co jak najbardziej jest uzasadnione.

 • Moje 1 wypracowanie

  scenariusz rozprawy sądowej Scenariusz symulacji procesu cywilnego Osoby: Powód, pozwana, sędzia, dwóch pełnomocników- (pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwane) protokolant, świadkowie, dwóch ławników, publiczność . Protokolant(Marysia): Sprawa z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko pozwanej Annie Nowaki Sąd będzie rozpatrywał sprawę o sygnaturze DS 16/67. Wzywa się wszystkich do wejścia na salę. (Wszyscy wchodzą i zajmują odpowiednie miejsca w sali rozpraw, po chwili do sali wchodzi skład sędziowski.) Protokolant(Marysia): Proszę wstać, sąd idzie! Sędzia: Dzień dobry, Powołani wstawili się na rozprawę :Powód Pełnomocnik1(Kasia): Powód Jan Kowalski z pełnomocnikiem Katarzyną Stafą, pełnomocnictwo w aktach.

 • Czym jest świętość i czy ma miejsce we współczesnym świecie? (w oparciu o "legendę o świętym Aleksym")

  Świętość to słowo współcześnie jeszcze dosyć często używane, zatem czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika języka. Jednak już samodzielne zdefiniowanie tego pojęcia nie jest już wcale takie proste. Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka świętością nazywa cechę przypisywaną przez religie bóstwom, ale także osobom, instytucjom, zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom przyrodniczym itp. jako wyraz najwyższej religijnej oceny. Świętość na pewno kojarzy mi się ze średniowieczem, wszak jednym z wzorców parenetycznych tego okresu był właśnie święty.

 • Jacek Soplica charakterystyka

  Jacek był znanym w okolicy młodzieńcem. Wszyscy cenili jego odwagę, poczucie humoru i umiejętność prowadzenia walki. Władanie szabla nie miało dla niego żadnych tajemnic, celnie strzelał także ze strzelby. Trudo więc dziwić się, że ten przystojny młodzieniec cieszył się nie tylko przyjaźnią i podziwem mieszkańców Soplicowa, ale i względami wszystkich kobiet w okolicy. Mimo zawadiackiego usposobienia i częstego uczestnictwa w przeróżnych zabawach, Jacek nie był lekkoduchem. Zapałał szczerym, gorącym i prawdziwie głębokim uczuciem do pięknej Ewy, córki tutejszego Stolnika.

 • CZY W DOROSŁYM ŻYCIU MOŻNA PRZEZWYCIĘŻYĆ WPŁYW ŚRODOWISKA , W KTÓRYM SIĘ WZRASTAŁO? SWOJĄ WYPOWIEDŹ UZASADNIJ ODWOŁUJĄC SIĘ DO ,, GRANICY” ZOFII NAŁKOWSKIEJ I INNYCH TEKSTÓW KULTURY.

  Środowisko w jakim dorastamy często ma bardzo duży wpływ na nasze dalsze życie, aczkolwiek nie zawsze dobry. Dom najczęściej kojarzy nam się z ciepłem domowego ogniska, z bezpieczeństwem i spokojem. Z beztroskim dzieciństwem i wspomnieniami. To właśnie w domu uczymy się kultury i zdobywamy wiedzę do dalszego życia. Kreujemy swoje ideały i wartości , uczymy się jak patrzeć na świat i innych ludzi. środowisko, w którym dorasta młody człowiek, otoczenie, jest czynnikiem decydującym o jego późniejszych wyborach, W dorosłym życiu można przezwyciężyć wpływ środowiska .

 • Porównaj postawy ks.Piotrai konrada wobec Boga?

  Na podstawie sceny II, III i V „Dziadów cz. III” możemy zaobserwować dwie skrajne postawy wobec Boga. Pierwszą z nich reprezentuje Konrad opętany przez szatana, drugą zaś ksiądz Piotr. Pierwszy z nich jest przekonany o swej wyższości nad Bogiem, drugi jest Jego pokornym sługą.