Szukaj

Wypracowania

 • Konflikty na bliskim wschodzie

  Scharakteryzuj spoleczno-ekonomiczne, kulturowe i polityczne podloze konfliktow na Bliskim Wschodzie. Przedstaw i ocen skutecznosc dzialan podejmowanych przez spolecznosc miedzynarodowa w celu zmniejszenia napiec w regionie.

 • PRZECIWIEŃSTWO CZY DOPEŁNIENIE? PORÓWNAJ POSTAWY KONRADA I KSIĘDZA PIOTRA WOBEC BOGA.

  W dramacie „Dziady” cz. III zauważamy dwie skrajne postawy wobec Boga. Pierwszą reprezentuje opętany przez szatana Konrad, który jest przekonany o swojej wyższości nad Stwórcą. Drugą oddany sługa Najwyższego ksiądz Piotr. W swojej pracy postaram się porównać obie te postacie. Konrad to typowy bohater romantyczny. Jest to wielki buntownik i indywidualista. Buntuje się przeciwko Bogu. Towarzysz mu przekonanie, że posiada moc równą samemu Stwórcy. W scenie II, w której przedstawiona jest wielka improwizacja, bohater prezentuje swoje myśli.

 • Człowiek zlagrowany.

  Termin pochodzi od słowa der Lager, co oznacza skład lub magazyn. Jest to człowiek, który myśli kategoriami życia obozowego i postępują według moralności obozowej. To przystosowanie się do reguł panujących w tym miejscu, przejawiało się w odrzucaniu wszelkich wartości humanistycznych i egoistycznym dążeniu do ocalenia własnej biologicznej egzystencji. Człowiek zlagrowany jest bezsilny wobec ciągłej i masowej śmierci, zobojętniały na ból, cierpienie i rozpacz.

 • Obyczaje szlacheckie w „Panu Tadeuszu” - opis obyczajów szlacheckich

  Epopeja autorstwa Adama Mickiewicza jest źródłem wiedzy na temat różnych dawnych zwyczajów i obyczajów, które funkcjonowały w świecie szlachty polskiej, i które są swoistym reliktem tego dawno wymarłego świata. Dzieliły się one na te pielęgnowane w obrębie rodziny i domu na co dzień oraz te dotyczące spotkań towarzyskich, zwłaszcza w gronie męskim. Ważna była hierarchizacja tego środowiska, gdzie największy szacunek należał się starszym, ale także kobietom. Młodzi powinni byli odnosić się ze szczególną atencją względem tych właśnie grup.

 • Porównanie bohaterów Henryka Sienkiewicza oraz Jerzego Lubomirskiego

  Potop Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną o wojnie polsko-szwedzkiej, ukazującą stosunek narodu polskiego do najeźdźcy. To ogromne malowidło dziejowe na pierwszym planie umieszcza dramatyczne przygody fikcyjnych i historycznych postaci, które są kunsztownie wplecione w wydarzenia z lat wojny ze Szwedami. Jednymi z takich bohaterów są Jan Paweł Sapieha i Jerzy Lubomirski. W pierwszym z przedstawionych fragmentów opisany jest wojewoda witebski, Jan Paweł Sapieha. Narrator ukazuje go jako człowieka lojalnego, oddanego królowi i ojczyźnie.

 • Życie jest ciężkie

  Życie to nie bajka pod tytułem brak problemów. Jednakże warto walczyć o swoje i się nie poddawać. Co mogłoby spowodować, by świat stał się inny, niż jest? Kto mógłby zapewnić wszystkim ludziom niekończące się życie wolne od bólu i cierpienia? Bóg mógłby tego dokonać. Ale nie czyni tego, przynajmniej jeszcze nie teraz. To powoduje, że gniewamy się na Niego. Tłumaczymy sobie, że Bóg nie może być wszechmocny i kochający, bo gdyby był, to świat nie wyglądałby w ten sposób.

 • Strategia wojskowa – przegląd najważniejszych zagadnień

  Przez tysiące lat strategia, najogólniej rozumiana jako nauka i sztuka wykorzystania potencjału do zapewnienia przetrwania i budowy potęgi sprawnego kierowania państwami w pokojowej i wojennej walce o byt. Można stwierdzić, że strategia jest wyjściowym i podstawowym narzędziem sprawnego funkcjonowania państwa . Najogólniej, dziedzictwo nauki i sztuki strategii oraz poziom umiejętności jego wykorzystania określić można mianem kultury strategicznej. I właśnie strategia jest przedmiotem niniejszej pracy. Strategia to jeden z najstarszych działów sztuki wojennej.

 • Czym jest idealizm i jaki jest jego wpływ na życie człowieka? rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko odwołując sie do "Lalki" i innego tekstu kultury

  Idealizm to zjawisko przedstawia sobie i innym świata lepszego niż w rzeczywistości. Wyzwanie wzniosłych, ale nierealnych ideałów. Idealista kreuje się ideami szlachetnymi, ale niedającymi się w pełni urzeczywistnić, widzi świat zawsze lepszym, wierzy w szczerość i dobre intencje każdego człowieka. Jednym z przykładów idealisty jest Stanisław Wokulski z powieści Bolesława Prusa pt.: „Lalka”. Główny bohater od młodości za swoje powołanie uznawał naukę. Jednak przerwał edukację, by potem móc wziąć udział w powstaniu styczniowym.

 • Czy zawsze mozna oceniac czlowieka wedlug tych samych kryteriow moralnych? rozwaz problem i uzasadnij swoje stanowisko

  Zasady wielu systemów etycznych, np. judeochrześcijańskiego czy też społeczeństw tradycyjnych, stawiają przed człowiekiem określone wymagania co do zachowania się wobec innych ludzi. Zwłaszcza w etyce judeochrześcijańskiej postawa człowieka powinna być jednoznaczna, zgodna z Dekalogiem. Zatem wydaje mi się, że trudno jest znaleźć okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić nieetyczne działanie człowieka. Potwierdzenie mojego stanowiska odnajduję również w literaturze.Przywołany tekst pochodzi z ostatniego rozdziału, który dotyczy życia autora wyzwolonego już z sowieckiej niewoli, mającego jednak w pamięci straszliwe prawa łagru, świata „odwróconego dekalogu".

 • Miłość a głos rozsądku

  W życiu kierujemy się rozsądkiem lub idziemy za głosem serca. W miłości zazwyczaj stawiamy na namiętność, a nie głos rozsądku. Rozważając podany temat rozprawki myślę, że każdy z nas, ludzi, stanął przed zapytaniem: “Czy w tej miłości lepiej posłuchać głosu rozsądku, czy też może oddać się namiętności?”. I ile na świecie jest ludzi to tyle samo, albo i więcej jest podjętych decyzji. Według mnie w miłości nie powinniśmy porzucać siły namiętności.