Szukaj

Wypracowania

 • Relacja między człowiekiem, a Bogiem i światem

  W Średniowieczu wszelaka uwaga ludzka skierowana była na Boga - teocentryzm, czyli umieszczanie w centrum kultury, literatury i filozofii własnie Jego. Ludzie bardzo często poświęcali mu swoje życie. Mowa tu oczywiście o ascezie. Jednym z jej przykładów (może troszkę nietypowym) jest św. Franciszek. Wyrzekł się on bogactwa i poświecił służbie chorym i ubogim, jednak oprócz tego jego naukę wyróżniała miłośc do świata i radośc z życia. W jednym ze swoich utworów, „Pieśni słonecznej” ukazuje doskonałą harmonię między Bogiem, człowiekiem i światem.

 • Dobro ludzkie

  Dobro według “Słownika współczesnego języka polskiego” to: “Wartości odbierane jako zgodne z kodeksem moralnym człowieka, a także uczynki dające dowód uznawania tych wartości”. Każdy człowiek inaczej interpretuje pojęcie dobra, bo dla każdego jest ono czymś całkowicie odmiennym i różnym. Lecz, czy każdy człowiek potrzebuje dobra i do niego dąży? Spróbuje się nad tym zastanowić. Może się wydawać, że w świecie, w którym królują wojny i nienawiść stwierdzenie to nie ma żadnego sensu.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - rozkład tematów

  Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.2. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.3. Nadzór nad warunkami pracy 1.4. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 1.5. Ochrona zdrowia pracowników 1.6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.7. Znaki bezpieczeństwa 1.8. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym Zagrożenia występujące w środowisku pracy 2.1. Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 2.

 • Dzieje Wokulskiego - plan wydarzeń z cytatami

  Rozpoczęcie pracy w winiarni u Hopfera w wieku 20 lat. Poznanie Ignacego Rzeckiego w 1857 lub 1858 roku Zamieszkanie Wokulskiego u Rzeckiego Próba zeswatania Wokulskiego z Kaśką Hopferową przez żonę Jana Mincla Rozpoczęcie nauki w Szkole Przygotowawczej. Kontynuacja nauki w Szkole Głównej. Wpływ Leona na życie Wokulskiego (rewolucjonista) Przygotowania i udział w powstaniu styczniowym Działalność naukowa podczas zsyłki Powrót z zesłania w 1870 roku z dyplomem naukowca Poszukiwanie pracy w Polsce przez pół roku Znalezienie pracy jako subiekt w sklepie u Mincla Wszyscy są zgodni, że awanturniczy charakter, który pchnął Wokulskiego do wyjazdu na wojnę turecką, przyczyni się do upadku sklepu „Ten wariat Wokulski, mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, sklep zostawił opatrzności boskiej, a sam z gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek”

 • Sergiusz Hessen jako przedstawiciel pedagogiki i kultury

  W XXI wieku obowiązek wychowania dzieci coraz częściej przerzucany jest przez rodziców na szkołę. Tymczasem szkoła nie zastąpi wychowania domowego, może go tylko wspomagać. Jak ? Ciągle aktualne poglądy na ten temat wybitnego pedagoga S. Hessena. Dzieła pedagogiczne S. Hessena można podzielić na trzy grupy. Jedną stanowią analizy poglądów wybitnych pedagogów i szkół oraz prądów pedagogicznych. Grupę drugą stanowią dzieła rysujące własny system poglądów pedagogicznych zawierające konstrukcje jego własnej pedagogiki. Trzecia grupa to analizy porównawcze rozmaitych systemów szkolnictwa.

 • Program utylitarystów

  Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności. Głosi ona, że postępowanie jest słuszne, jeśli prowadzi do uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak najmniejszej ilości nieszczęścia, przy czym samo pojęcie szczęścia było różnie pojmowane przez różnych przedstawicieli tego kierunku filozofii, co prowadziło często do skrajnie różnych wniosków praktycznych. Wielu utylitarystów podkreśla wagę efektów postępowania.

 • Przeznaczenie, przypadek czy świadomy wybór - co decyduje o losie człowieka?

  Pytanie, co decyduje o losie człowieka jest często powtarzane. Gnębi nas ono szczególnie w trudnych chwilach, kiedy zastanawiamy się, dlaczego akurat nas spotkało nieszczęście. Zastanawiamy się również, dlaczego urodziliśmy się w tej rodzinie i wychowywaliśmy w tym środowisku. Dlaczego ten, a nie inny kraj jest naszą ojczyzną i czemu nie żyjemy w innej epoce? Te czynniki są niezwykle istotne przy rozpatrywaniu losów jednostki. Kolejnym pytaniem jest, co wydarzyłoby się gdybyśmy w którymś momencie życia postąpili inaczej.

 • Petersburg - obraz miasta

  Głównym miejscem akcji powieści Fiodora Dostojewskiego jest XIX-wieczny Petersburg (rok 1865) – stolica Imperium Rosyjskiego, państwa niezwykle potężnego i znajdującego się w gronie krajów decydujących o ówczesnej polityce międzynarodowej. I jego nie omijały jednak wewnętrzne problemy, a rok, w którym miały miejsce wydarzenia opisane w „Zbrodni i karze”, stanowił apogeum wielkiego kryzysu finansowego. Miasto w dziele Dostojewskiego ukazane zostało w sposób dosyć jednorodny. Jest ono przesiąkniętą ciemnością areną codziennej walki o byt ludzi niezaradnych, ofiar rodzącego się kapitalizmu.

 • Hobbit

  Na początek chciałbym powiedzieć Wam o autorze „Hobbita czyli tam i z powrotem”. Jak zapewne wiecie, jest nim John Ronald Reuel Tolkien, który żył w latach 1892-1973. Wiele by można o nim powiedzieć, ale ja ograniczę się tylko do kilku zdań. O jego sławie może świadczyć to, że został wybrany przez czytelników „The Times” na pisarza XX wieku. Tolkien jest jedynym takim autorem, który sam zapoczątkował zupełnie nowy gatunek. Wykreował on cały świat fantasy.

 • Sarmatyzm dawny czy współczesny?

  Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na szesnastowiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, starożytnego plemienia, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie. W rzeczywistości Sarmaci był to koczowniczy lud irański zasiedlający w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. ziemie nad dolną Wołgą. Sarmatom przypisywano wiele wspaniałych cech charakteru: wrodzoną dumę, waleczność, odwagę, męstwo, wierność. Szlachcie polskiej taka koncepcja własnego pochodzenia i własnych przodków bardzo przypadła do gustu.