Szukaj

Wypracowania

 • Przeznaczenie, przypadek czy świadomy wybór - co decyduje o losie człowieka?

  Pytanie, co decyduje o losie człowieka jest często powtarzane. Gnębi nas ono szczególnie w trudnych chwilach, kiedy zastanawiamy się, dlaczego akurat nas spotkało nieszczęście. Zastanawiamy się również, dlaczego urodziliśmy się w tej rodzinie i wychowywaliśmy w tym środowisku. Dlaczego ten, a nie inny kraj jest naszą ojczyzną i czemu nie żyjemy w innej epoce? Te czynniki są niezwykle istotne przy rozpatrywaniu losów jednostki. Kolejnym pytaniem jest, co wydarzyłoby się gdybyśmy w którymś momencie życia postąpili inaczej.

 • Petersburg - obraz miasta

  Głównym miejscem akcji powieści Fiodora Dostojewskiego jest XIX-wieczny Petersburg (rok 1865) – stolica Imperium Rosyjskiego, państwa niezwykle potężnego i znajdującego się w gronie krajów decydujących o ówczesnej polityce międzynarodowej. I jego nie omijały jednak wewnętrzne problemy, a rok, w którym miały miejsce wydarzenia opisane w „Zbrodni i karze”, stanowił apogeum wielkiego kryzysu finansowego. Miasto w dziele Dostojewskiego ukazane zostało w sposób dosyć jednorodny. Jest ono przesiąkniętą ciemnością areną codziennej walki o byt ludzi niezaradnych, ofiar rodzącego się kapitalizmu.

 • Hobbit

  Na początek chciałbym powiedzieć Wam o autorze „Hobbita czyli tam i z powrotem”. Jak zapewne wiecie, jest nim John Ronald Reuel Tolkien, który żył w latach 1892-1973. Wiele by można o nim powiedzieć, ale ja ograniczę się tylko do kilku zdań. O jego sławie może świadczyć to, że został wybrany przez czytelników „The Times” na pisarza XX wieku. Tolkien jest jedynym takim autorem, który sam zapoczątkował zupełnie nowy gatunek. Wykreował on cały świat fantasy.

 • Sarmatyzm dawny czy współczesny?

  Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na szesnastowiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, starożytnego plemienia, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie. W rzeczywistości Sarmaci był to koczowniczy lud irański zasiedlający w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. ziemie nad dolną Wołgą. Sarmatom przypisywano wiele wspaniałych cech charakteru: wrodzoną dumę, waleczność, odwagę, męstwo, wierność. Szlachcie polskiej taka koncepcja własnego pochodzenia i własnych przodków bardzo przypadła do gustu.

 • Benito Mussolini

  W 1909 przeniósł się na krótko do austriackiego wówczas Trydentu, gdzie rozwijał działalność publicystyczną o charakterze socjalistycznym i antyaustriackim. Pracował dla lokalnej partii socjalistycznej i współredagował jej organ „L’Avvenire del Lavoratore” („Przyszłość robotnika”). Dał się poznać jako doskonały mówca, organizator i zdolny dziennikarz. W tym czasie nawiązał również kontakt z socjalistycznym politykiem i dziennikarzem Cesare Battistim i zgodził się redagować jego gazetę „Il Popolo” („Lud”). Battisti wydał również powieść Mussoliniego pt.

 • Kordian. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty.

  Każdy człowiek dojrzewa powoli i stopniowo. Z biegiem czasu kształtuje się jego charakter i system wartości, określane zostają cele, do których zamierza dążyć. Wpływ na jego rozwój mają do świadczenia życiowe, inni ludzie, a nawet literatura, podsuwająca wzorce różnych zachowań i postaw. Romantyczny indywidualista dojrzewa pod wpływem trudnej sytuacji swojej ojczyzny, zgodnie z głównymi założeniami epoki. Kordian jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Poznajemy go jako szesnastoletniego chłopca mieszkającego w dworku szlacheckim na wsi.

 • Opieka i pielęgnacja osoby z zespołem otępienia typu Alzheimer

  W pierwszej fazie choroby, osoba dotknięta zespołem otępiennym typu alzheimerowskiego sama dba o własną higienę, jednakże z czasem zapomina, traci tą zdolność, a pomoc osób drugich w czynnościach higienicznych staje się niezbędna. U pacjenta całkowicie zanika potrzeba dbałości o własny wygląd zewnętrzny jak również czystość, dlatego opiekun musi starać się, aby jego podopieczny wyglądał dobrze. Codzienna kąpiel powinna, odbywać się w takich samych warunkach wśród życzliwej, miłej atmosferze bez poganiania chorego.

 • Wykluczenie z rynku pracy kobiet

  Praca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dzięki niej możemy nie tylko zaspokajać swoje potrzeby materialne, ale i rozwijać się, realizować własne marzenia, spełniać zawodowe ambicje. Dlatego wykluczenie z rynku pracy jest szczególnie bolesne. Pozbawia nas podstawowego źródła utrzymania, przecina więzi zawodowych przyjaźni. Często zostajemy sami w poczuciu bezsilności i niewiedzy, gdzie możemy zwrócić się o pomoc. Takim sytuacjom ma zapobiegać współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Zawsze aktywny”, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

 • Krytyka wad polaków w weselu

  Krytyka wad Polaków jest często poruszanym tematem w dziełach literackich jak i w tekstach kultury takich jak filmy, seriale, plakaty, obrazy, komiksy. Polacy na arenie międzynarodowej są uważani za ludzi silnych, dumnych i odważnych. Jednak każda moneta ma dwie strony. W przypadku Polaków rewers naszych cech ogólnonarodowych jest niezwykle rozbudowany i nadal podtrzymywany poza granicami w postaci stereotypów. Jako Polacy jesteśmy świadomi przywar, które funkcjonują w wyobrażeniach statystycznego Kowalskiego pochodzącego z kraju nad Wisłą.

 • Pojęcie prawa administracyjnego

  Prawo administracyjne jest to dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne, wynikające w procesie administracyjnym działalności organów państwowych, zarówno między organami państwowymi, a obywatelami i osobami prawnymi, jak też między samymi organami państwowymi oraz między organami państwowymi i pracownikami powołanymi do wykonania określonych przez prawo obowiązków. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu ich wykonania.